Geoportal dla obszaru ROF

Zakończone zostały prace nad projektem dla Urzędu Miasta Radom nad Systemem Informacji Przestrzennej dla  Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF).

Zamawiający dokonał odbioru prac bez zastrzeżeń. W ramach realizacji projektu wykonana została baza danych przestrzennych, narzędzie do przeszukiwania metadanych oparte o schematy metadanych oraz wyszukiwarkę bazującą na Apache Solar Lucene. Efektem końcowym projektu było wykonanie geoportalu przedstawiającego dane wcześniej zaimportowane do systemu. Ilość warstw, która została przygotowana a następnie zaimportowana wynosiła około 1300 (dane w formie wektorowej oraz rastrowej).