Zadzwoń do nas: 77 54 30 544 - email: biuro@netgis.pl

GIS w przedsiębiorstwach wodno – kanalizacyjnych.

Celem wdrożenia systemu GIS w przedsiębiorstwach przesyłowych jest poprawa efektywności pracy przedsiębiorstwa, generowanie oszczędności oraz przynoszenie większych zysków. Przedsiębiorstwa przesyłowe dysponują infrastrukturą sieciową rozproszoną na olbrzymim obszarze, stanowiącą wysoką wartość materialną. W związku z tym niezwykle istotne jest posiadanie wiarygodnych i aktualnych informacji o przebiegu sieci, ich właściwościach technicznych, przeprowadzonych remontach, awariach, itd. Systemy GIS stanowią platformę integrującą dane pochodzące z różnych źródeł, dzięki czemu zapewniają szybki i łatwy dostęp do potrzebnych informacji, niezbędny w procesie decyzyjnym oraz efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Możliwości systemu w przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych:

  • inwentaryzacja sieci, przyłączy i armatury
  • ewidencja awarii i skuteczniejsze ich usuwanie
  • planowanie remontów i rozbudowy, kalkulator inwestycji
  • monitorowanie stanu technicznego sieci

GIS

Rozwiązanie oparte na modelu SaaS, brak kosztów związanych z zakupem serwera
Oferujemy kompleksowe wdrożenia systemów GIS, tzw. geoportali dla przedsiębiorstw wodno – kanalizacyjnych
Rozwiązania desktopowe GIS to platforma do tworzenia, edytowania i analizowania informacji geograficznej. Umożliwiają one przegląd danych w postaci map oraz analizowanie danych pod kątem ich rozmieszczenia przestrzennego, relacji i tendencji.
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...