Zadzwoń do nas: 77 54 30 544 - email: biuro@netgis.pl

GIS w transporcie.

GIS w transporcie

Aby skutecznie zarządzać transportem należy zintegrować informacje o infrastrukturze transportowej z informacją o samych pojazdach. Do tego celu świetnie nadają się systemy GIS, które pozwalają na gromadzenie, przetrwarzanie, analizowanie i wizualizowanie danych dotyczących transportu.

Wdrożenie systemu GIS

Oferujemy kompleksowe wdrożenia systemów GIS dla transportu

Hosting

Rozwiązanie oparte na modelu SaaS, brak kosztów związanych z zakupem serwera

Przygotowanie danych przestrzennych

Opracowanie danych geoprzestrzennych na podstawie opracowań fotogrametrycznych  lub w drodze wektoryzacji map rastrowych

Funkcjonalności

Inwentaryzacja sieci drogowej oraz kolejowej
Monitoring stanu dróg i kolei
Zarządzanie transportem
Lokalizowanie pojazdów
Optymalizacja czasów przejazdu
Modelowanie rozbudowy tras komunikacyjnych
Analiza lokalizacji przystanków i usług
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...