Zadzwoń do nas: 77 54 30 544 - email: biuro@netgis.pl

GIS w rolnictwie.

GIS w rolnictwie

Rolnictwo to biznes. Wymaga minimalizacji strat i kosztów oraz maksymalizacji zysków. Aby skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem rolnym należy korzystać z najnowocześniejszych narzędzi usprawniających proces produkcji i dystrybucji dóbr rolnych. Takim narzędziem jest System GIS dla rolnictwa, który znajduje zastosowanie zarówno u producentów rolnych jak i organów zarządzających rolnictwem.

Wdrożenie systemu GIS

Oferujemy kompleksowe wdrożenia systemów GIS dla rolnictwa

Hosting

Rozwiązanie oparte na modelu SaaS, brak kosztów związanych z zakupem licencji na oprogramowanie oraz infrastruktury sprzętowej.

Przygotowanie danych przestrzennych

Opracowanie danych geoprzestrzennych na podstawie opracowań fotogrametrycznych  lub w drodze wektoryzacji map rastrowych

Funkcjonalności

Ewidencja działek rolnych
Integracja informacji o środowisku
Analiza terenu pod uprawę, dobór upraw
Prognozowanie plonów
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Analiza potencjalnych zysków
Zarządzanie systemem dopłat unijnych
Zarządzanie dystrybucją plonów

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...