Zadzwoń do nas: 77 54 30 544 - email: biuro@netgis.pl

GIS w administracji.

GIS w administracji

 

System GIS dla Jednostek Samorządu Terytorialnego jest innowacyjnym Systemem Informacji Przestrzennej przeznaczonym do kompleksowego prowadzenia spraw związanych z funkcjonowaniem gminy oraz zapewnia dostęp do danych geograficznych niezbędnych w procesach podejmowania decyzji.

Wdrożenie systemu GIS

Oferujemy kompleksowe wdrożenia systemów GIS, tzw. geoportali dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Hosting

Rozwiązanie oparte na modelu SaaS, brak kosztów związanych z zakupem serwera

Przyfotowanie danych przestrzennych

Opracowanie danych geoprzestrzennych na podstawie pomiarów geodezyjnych lub w drodze wektoryzacji map rastrowych

Dostępnne moduły

Ewidencja ulic i adresów
Planowanie przestrzenne
Zarządzanie mieniem komunalnym
Inwentaryzacje oświetlenia ulicznego
Gminna ewidencja zabytków
Mapa turystyczna
Oferta inwestycyjna gminy

 

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...